Բնագիտական առարկաների մասնախումբ

Դովլաթյան Անուշ /նախագահ/

Բալյան Արմենուհի

Գրիգորյան Ժենյա

Օհանյան Մանյա

Խոսորվյան Սվետլանա

Սուքիասյան Աննա

Բայաթյան Մարիամ

Խաչատրյան Անուշ

Հովհաննիսյան Արևիկ