Լեզուների և գրականության մասնախումբ

Հովսեփյան Նելլի /նախագահ/

Հայրապետյան Գոհար

Սահակյան Լիանա

Նազարյան Լուսինե

Փահլևանյան Նազելի

Ազոյան Իսկուհի

Հակոբյան Արմենուհի

Հարությունյան Ծովինար

Խաչատրյան Գայանե